Döngüsel Google

Sep 19, 2019

Google, sürdürülebilir bir dünyada yaşamamız için Ellen MacArthur Foundation ile ortak yürüttüğü çalışmalarla döngüsel ekonomiye geçiş evresini hızlandırıyor!

“A Circular Google” adlı makalede belirtildiği üzere, Google sürdürülebilirlik kapsamında yürüttüğü çalışmalara döngüsel ekonomiyi de ekliyor ve bunu nasıl gerçekleştireceğini anlatıyor. 2012 yılında koydukları sürdürülebilirlik hedeflerine 2017 yılında ulaşan Google, şimdi de döngüsel ekonomi alanında şirketin bütününü ele alan çalışmalara odaklanıyor. Makalede belirtildiği üzere, sürdürülebilir bir dünyaya geçiş için döngüsel ekonominin hızlanması ve Google’ın tamamen döngüsel olması gerektiğinin fark edildiğini belirtiliyor.

Döngüsel ekonomi kavramı, malzeme tüketimi ile insan ve ekosistemler arasındaki ilişkiyi geliştirmeyi amaçlayan bir değişim ve yenileme modeli sunmaktadır. Döngüsellik hem bir dizi bilimsel prensip hem de sürdürülebilirlik problemini çözmek için fırsat penceresi sunmaktadır. Google’ın yayınladığı makalede belirttiği üzere, küresel bazda 2030 yılına kadar döngüsel ekonomiye geçiş halinde 4,5 trilyon dolar yaratılacaktır. Sistematik bir şekilde insan yaşamının kalitesinin artmasını negatif çevresel etkilerin düşüşüyle eşdeğer zamanda ulaşabilme arzusu Google’ın döngüsel ekonomiye geçişi için önemli bir motivasyon olduğu belirtilmiştir. Google, sürdürülebilir bir dünyada tamamen döngüsel bir iş modeli sürdürmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda Ellen MacArthur Vakfı’yla ortak çalışma yürüten Google, Ellen MacArthur tarafından belirlenen döngüsellik ilkelerini Google’a adapte ederek yeni iş planını kurmayı amaçlamaktadır.

Eylem planı kapsamında üzerinde durulacak maddeler aşağıdaki gibi sıralanmış;

Çevre kirliliğini engellemek ve atıkları ortadan kaldırmak

Atık ve çevre kirliliğinin en önemli nedeni aslında ürünleri nasıl tasarladığımızla alakalıdır. Döngüsel ekonominin sunduğu bu ilke kapsamında ürünlerin tasarım aşamasında kullanım ömrünü doldurduktan sonra veya üretiminde açığa çıkacak çevreye zararlı etkilerin ortadan kalkmasını amaçlar. Ürünlerin tasarımlarının sürdürülebilir olarak yapılması ve kullanım sonunda tekrar döngüye dâhil edilecek şekilde tasarlanması gerekmektedir. Bunun için ise atık üretiminin tasarım ve üretimin sonucu olarak görülmemesi gerekmekte ve zihniyetin değişmesi gerekmektedir.

Malzeme ve ürünlerin kullanım değerlerini yüksek tutmak

Döngüsel ekonominin bu ilkesi ise materyallerin sonsuz miktarda var olduğunu düşünerek kullanmaya devam edilemeyeceği üzerinedir. Sürekli olarak üretim aşamasında yeni materyal kullanımı ve kullanımdan sonra atık olarak atılmaları sürdürülebilir değildir. Bu yüzden kullandığımız materyaller bir döngü içinde tekrar ve tekrar kullanılmaya devam edilmelidir. Ürünlerin tasarımları yeniden kullanılabilir, tamir edilebilir ve yenilenebilir yapılabilir. Ancak sonsuza kadar kullanabileceğimiz ürünler yapmak tek başına yeterli değildir. Aynı zamanda bazı materyallerin tekrardan toplanıp atık toplama tesislerinde depolanmasının da önüne geçilmelidir.

Sağlıklı materyallerin öne çıkarılması ve güvenli kimya

Döngüsel bir ekonomi, sadece ofislerde kullanılan materyallerin akışına odaklanılmasıyla değil, aynı zamanda kaynakların güvenli ve sağlıklı bir biçimde yeniden kullanıma dahil edilmesini ve geri dönüştürülmesini sağlamalıdır. Materyallerin ticarette daha uzun süre kullanımda kalmasını sağlamak amacıyla, insan ve çevre sistemleri için güvenli olacak şekilde tasarlanmalıdırlar, çünkü materyallerin kimyası üretim bandından çıktıktan sonra değiştirilmez.

Yukarıda sayılan üç ilkenin uygulama alanları ise dört başlıkta toplanmıştır;

1- Veri Merkezleri

Google’ın veri merkezleri, dünyanın her yerindeki milyarlarca insan için 7/24 hizmet veren Search, Gmail ve YouTube gibi platformların sağlandığı şirketin en önemli ürünleridir.

Sıfır-Atık Veri Merkezleri

2017 yılında, yeni kullanılan sunucuların %18'i yeniden üretilmiş ve makinelerin daha üst seviyeye yükseltilmesinde kullanılan materyallerin %11'i önceden kullanılmış materyallerden alınmıştır. Ayrıca kullanımına ihtiyaç duyulmayan ekipmanların içinden veriler silinerek satışı yapılmış ve veri merkezlerinde üretilen atıkların %91'inin atık tesislerinde toplanılmasının da önüne geçilmiştir.

2- Çalışma Alanları

Google yüksek atık üretimini düşürmen çalışmalarına ek olarak, çalışanlarına sağlıklı ve sürdürülebilir çalışma alanları da sağlamaktadır. Atık yığınlarının atık toplama merkezlerinde toplanmasının önüne geçilirken aynı zamanda her bir Google çalışanının toplam ürettiği atıkların %4 oranında atık toplama tesislerinde depolanması önlenmiştir. Küresel olarak bütün ofislerde toplam %78 oranında atıkların atık toplama tesislerine gönderilmesinin de önüne geçilmiştir.

Yapı ve yapı çözüm ile inşaatlarda oluşan atıkları azaltmak

Devam eden inşaat projelerinin döngüsel ekonomi kapsamında yürütüldüğünü belirten Google Bay View projesiyle, Kuzey Amerika’nın en büyük jeo-enerji sistemli kampüsüne sahip olacak. Yürütülen proje sayesinde üretilen atıkların yer altında depolanması ve zemin ısıtılmasında kullanılması amaçlanmakladır.

Yemek atıklarının azaltılması

Kafe ve kafeteryalarda sunulan yemeklerin bilinçli üretim yapan girişimlerden tedarik edilmesi ve verilerin işlenmesiyle gıda israfından kaçınılmaktadır. Ayrıca artık gıdaların işlenerek kompost edilmesi de sağlanmaktadır.

İnorganik atıkların azaltılması

Google’ın gıda programı tek kullanımlık içeceklerin tüketiminin azaltılması üzerine davranış bilimiyle geliştirilen bir politika izlemektedir. Bu kapsamda çalışanların su filtreleme istasyonları, sağlıklı gıda seçenekleri, yeniden kullanılabilir şişeler kullanmaları teşvik edilmektedir.

3- Tüketici Elektroniği

Google için, tüketici elektroniği ürünleri, faaliyetleri ve topluluklarının sürdürülebilirliğini artırmak şirket düzeyinde bir hedef haline gelmiştir. Örneğin Google markalı Google Pixel 3a, Nest Learning Termostat ve Google Home gibi donanımlar dünyadaki milyonlarca evde bulunabilir ve bu nedenle Google için döngüsellik öncelikli bir alandır.

Tüketici elektroniği ve Döngüsel Tasarım

Google, döngüsel ekonomiye geçişin hızlanmasında en önemli etkenlerden birinin geri dönüştürülmüş materyallere olan talebin artırılmasıyla gerçekleştirilebileceğine inanmaktadır. Tüketim sonrası geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış milyonlarca tüketici elektroniğini tekrar kullanıcıya sunan Google, Nest Thermostat E, Google Home ve Chromecast gibi ürünlerin tümü, %20 ile %75 oranında geri dönüştürülmüş plastik içerikli parçalar içermektedir.

4- Başkalarına imkan vermek

Döngüsel bir Google oluşturmak için atılan adımların yanında, dünya çapında Google ürünlerini kullanan insanların interaktif yoldan bilinçlendirilmesini sağlamak amacıyla, “Your Plan, Your Planet” dijital aracı, günlük yaşantımızdaki örnekler üzerinden küçük değişikliklerin nasıl büyük farklara sebep olabileceğini göstermektedir. Araç, bireylerin döngüsel ekonomiyi desteklemek için bilinçlenmelerini ve hayatlarında ufak değişiklikler yapmaları için teşvik eder.

Siz de bu eğlenceli platformu deneyimlemek için linke tıklayabilirsiniz: https://yourplanyourplanet.sustainability.google/

Döngüsel ekonomik uygulamaların dünya çapında artması ve aynı zamanda artış hızının artması Google gibi global çaptaki dev şirketlerin attığı nitelikli adımlarla ancak mümkün olabilir. Kısa vadede, ülkemizde bilişim sektöründe yer alan firmalar erken aşamada uygulamaya konulabilecek döngüsel ekonomiye geçiş aşamaları üzerine yoğunlaşabilirler. Örneğin döngüsel ekonomiye geçiş için belirlenen döngüsellik ilkeleri, ileride atılacak daha kapsayıcı adımlar ile bir eylem planına dönüştürülebilir. Uzun vadede oluşturulacak eylem planı elektronik atıkların geri kazandırılması üzerine olabilir.

Elektorik atıklar hakkında ufak bir bilgi: Küresel anlamda e-atıkların yaklaşık %80'i geri dönüşüm için toplanmamakta ve evlerde bulunan kullanım ömrünü bitirmiş cep telefonlarının 100 milyondan fazla olduğu tahmin edilmektedir.

Bunun yanında sektörden bağımsız olarak çalışma alanlarında süregelen “sonsuz tüketim” anlayışının yerine, daha bilinçli bir tüketim anlayışı çalışanlara empoze edilebilir. Google’ın döngüsel ekonomi alanında yaptığı çalışmalar umarız diğer şirketler tarafından da en yakın zamanda örnek alınır ve uygulamaya konulur.

Döngüsel Ekonomi hakkında daha fazla bilgi için:

Circular Economy - UK, USA, Europe, Asia & South America - The Ellen MacArthur Foundation
The Ellen MacArthur Foundation works to inspire a generation to re-think, re-design and build a positive future circular economy.

Kaynak:

A Circular Google — services.google.com